Ý nghĩa từ chương trình “Chuyến xe vì sức khỏe Người lao động”

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy phấn khởi vì được chăm lo sức khỏe. Ảnh: T.T
Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy phấn khởi vì được chăm lo sức khỏe. Ảnh: T.T
Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy phấn khởi vì được chăm lo sức khỏe. Ảnh: T.T
Lên top