Xây dựng tủ sách pháp luật tại Cụm công nghiệp

Ra mắt tủ sách pháp luật tại Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic. Ảnh: CĐH
Ra mắt tủ sách pháp luật tại Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic. Ảnh: CĐH
Ra mắt tủ sách pháp luật tại Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic. Ảnh: CĐH
Lên top