Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động công đoàn ​

Gắn biển “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên thuộc Điện lực Trà Vinh. Ảnh: CĐ EVNSPC
Gắn biển “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên thuộc Điện lực Trà Vinh. Ảnh: CĐ EVNSPC