Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Một buổi tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc của LĐLĐ tỉnh Lào Ca
Một buổi tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc của LĐLĐ tỉnh Lào Ca
Một buổi tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc của LĐLĐ tỉnh Lào Ca
Lên top