Vận động đoàn viên đóng góp để triển khai các ý tưởng, sáng kiến

Cô giáo Hoàng Lệ Thanh - một trong 4 thí sinh đoạt giải nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017. Ảnh: X.T
Cô giáo Hoàng Lệ Thanh - một trong 4 thí sinh đoạt giải nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017. Ảnh: X.T
Cô giáo Hoàng Lệ Thanh - một trong 4 thí sinh đoạt giải nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017. Ảnh: X.T
Lên top