Vai trò truyền thông trong hoạt động công đoàn

Hội thi thời trang do Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi tuyên truyền cho nhà giáo, người lao động trong trường
Hội thi thời trang do Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi tuyên truyền cho nhà giáo, người lao động trong trường
Hội thi thời trang do Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi tuyên truyền cho nhà giáo, người lao động trong trường
Lên top