Công đoàn Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Ủng hộ gần 100 áo dài tặng giáo viên các trường hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn tiếp nhận gần 100 bộ áo dài từ nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động sau 3 ngày phát động chương trình. Ảnh PV
Công đoàn tiếp nhận gần 100 bộ áo dài từ nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động sau 3 ngày phát động chương trình. Ảnh PV
Công đoàn tiếp nhận gần 100 bộ áo dài từ nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động sau 3 ngày phát động chương trình. Ảnh PV
Lên top