Trực tiếp chia sẻ, hỗ trợ công nhân khó khăn

BCH CĐ và Ban Giám đốc Cty đến thăm và trao quà cho một gia đình CNLĐ ở Tuyên Quang. Ảnh: C.T
BCH CĐ và Ban Giám đốc Cty đến thăm và trao quà cho một gia đình CNLĐ ở Tuyên Quang. Ảnh: C.T
BCH CĐ và Ban Giám đốc Cty đến thăm và trao quà cho một gia đình CNLĐ ở Tuyên Quang. Ảnh: C.T
Lên top