Trực tiếp chia sẻ, hỗ trợ công nhân khó khăn

Các bác sĩ, nhân viên y tế khám bệnh cho CB, đoàn viên, NGNLĐ huyện Tràng Định trong ngày CĐ Giáo dục huyện Tràng Định triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn”. Ảnh: HOÀNG CÚC
Các bác sĩ, nhân viên y tế khám bệnh cho CB, đoàn viên, NGNLĐ huyện Tràng Định trong ngày CĐ Giáo dục huyện Tràng Định triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn”. Ảnh: HOÀNG CÚC
Các bác sĩ, nhân viên y tế khám bệnh cho CB, đoàn viên, NGNLĐ huyện Tràng Định trong ngày CĐ Giáo dục huyện Tràng Định triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn”. Ảnh: HOÀNG CÚC
Lên top