Tổng giám đốc và nhân viên tập thể dục giữa giờ

Một buổi tập thể dục giữa giờ của đoàn viên, người lao động tại Tổng Công ty Thăng Long
Một buổi tập thể dục giữa giờ của đoàn viên, người lao động tại Tổng Công ty Thăng Long
Một buổi tập thể dục giữa giờ của đoàn viên, người lao động tại Tổng Công ty Thăng Long
Lên top