Tổ chức Hội thi trực tuyến để tạo sân chơi cho người lao động

Hội thi “Tháng Công nhân 2021” được Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐN
Hội thi “Tháng Công nhân 2021” được Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐN
Hội thi “Tháng Công nhân 2021” được Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tổ chức với hình thức trực tuyến. Ảnh: CĐN
Lên top