Tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo đến quyền lợi thiết thực của đoàn viên

Các nữ CN được nhân viên y tế khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: H.T - Th.X.
Các nữ CN được nhân viên y tế khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: H.T - Th.X.
Các nữ CN được nhân viên y tế khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: H.T - Th.X.
Lên top