Tín hiệu vui từ mô hình phủ sóng wifi khu nhà trọ công nhân

UBND TP Hải Phòng chủ trương lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân nhằm nâng cao đời sống tinh thần người lao động sau ngày làm việc. Ảnh MD
UBND TP Hải Phòng chủ trương lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân nhằm nâng cao đời sống tinh thần người lao động sau ngày làm việc. Ảnh MD
UBND TP Hải Phòng chủ trương lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân nhằm nâng cao đời sống tinh thần người lao động sau ngày làm việc. Ảnh MD
Lên top