Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Đoàn viên, người lao động ngành y tế của tỉnh Lào Cai nêu kiến nghị tại buổi đối thoại với LĐLĐ tỉnh.
Đoàn viên, người lao động ngành y tế của tỉnh Lào Cai nêu kiến nghị tại buổi đối thoại với LĐLĐ tỉnh.
Đoàn viên, người lao động ngành y tế của tỉnh Lào Cai nêu kiến nghị tại buổi đối thoại với LĐLĐ tỉnh.
Lên top