Thúc đẩy tiếng nói của lao động nữ trong khu công nghiệp

Các nữ công nhân đang truy cập Internet tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Các nữ công nhân đang truy cập Internet tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Các nữ công nhân đang truy cập Internet tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top