Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Tập thể, các thầy cô giáo Trường THCS Minh Khai luôn tham gia tích cực các phong trào nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
Tập thể, các thầy cô giáo Trường THCS Minh Khai luôn tham gia tích cực các phong trào nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
Tập thể, các thầy cô giáo Trường THCS Minh Khai luôn tham gia tích cực các phong trào nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
Lên top