Thu hút người lao động gia nhập tổ chức CĐ

Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của người lao động Cty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình. Ảnh: PV
Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của người lao động Cty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình. Ảnh: PV
Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của người lao động Cty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình. Ảnh: PV