Tặng sổ tiết kiệm cho CNLĐ nghèo

Đông đảo CNLĐ tham gia chương trình từ thiện "Kết nối yêu thương" của Cty TNHH May Makalot. (Ảnh: M.K)
Đông đảo CNLĐ tham gia chương trình từ thiện "Kết nối yêu thương" của Cty TNHH May Makalot. (Ảnh: M.K)
Đông đảo CNLĐ tham gia chương trình từ thiện "Kết nối yêu thương" của Cty TNHH May Makalot. (Ảnh: M.K)
Lên top