Tặng 1.000 túi xách cho chị em công nhân Đà Nẵng, kêo gọi giảm rác thải

Công nhân Đà Nẵng nhận giỏ xách, hưởng ứng giảm rác thải nhựa. Ảnh: TT
Công nhân Đà Nẵng nhận giỏ xách, hưởng ứng giảm rác thải nhựa. Ảnh: TT
Công nhân Đà Nẵng nhận giỏ xách, hưởng ứng giảm rác thải nhựa. Ảnh: TT
Lên top