Sáng tạo để thêm nguồn thu cho hoạt động Công đoàn

Từ cách làm sáng tạo của CĐCS Cảng Hậu Giang, những luống dưa hấu đã đem lại nguồn thu đáng kể cho quỹ hoạt động Công đoàn. Ảnh: C.H.G
Từ cách làm sáng tạo của CĐCS Cảng Hậu Giang, những luống dưa hấu đã đem lại nguồn thu đáng kể cho quỹ hoạt động Công đoàn. Ảnh: C.H.G
Từ cách làm sáng tạo của CĐCS Cảng Hậu Giang, những luống dưa hấu đã đem lại nguồn thu đáng kể cho quỹ hoạt động Công đoàn. Ảnh: C.H.G
Lên top