Rèn ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân từ nhà xưởng

Đoàn viên, CN Cty Long Rich tham gia dọn vệ sinh quanh khuôn viên Cty. Ảnh: L.T
Đoàn viên, CN Cty Long Rich tham gia dọn vệ sinh quanh khuôn viên Cty. Ảnh: L.T
Đoàn viên, CN Cty Long Rich tham gia dọn vệ sinh quanh khuôn viên Cty. Ảnh: L.T
Lên top