"Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng" đáp ứng nhu cầu NLĐ thực hiện 3 tại chỗ

Người lao động mua hàng tại “Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng”. Ảnh: CĐCC
Người lao động mua hàng tại “Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng”. Ảnh: CĐCC
Người lao động mua hàng tại “Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng”. Ảnh: CĐCC
Lên top