Phối hợp tổ chức văn nghệ phục vụ công nhân

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình phối hợp. Ảnh: LĐLĐ huyện Ứng Hòa cung cấp.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình phối hợp. Ảnh: LĐLĐ huyện Ứng Hòa cung cấp.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình phối hợp. Ảnh: LĐLĐ huyện Ứng Hòa cung cấp.
Lên top