Phát huy sức mạnh của công đoàn nhóm

Lãnh đạo UBND và LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) động viên CNLĐ Công ty TNHH Y&I (xã Trưng Trắc) thi đua sản xuất nhân dịp đầu năm 2019. Ảnh: V.L
Lãnh đạo UBND và LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) động viên CNLĐ Công ty TNHH Y&I (xã Trưng Trắc) thi đua sản xuất nhân dịp đầu năm 2019. Ảnh: V.L
Lãnh đạo UBND và LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) động viên CNLĐ Công ty TNHH Y&I (xã Trưng Trắc) thi đua sản xuất nhân dịp đầu năm 2019. Ảnh: V.L
Lên top