Những mô hình sáng tạo hỗ trợ công nhân lao động

Liên đoàn Lao động quận phối hợp với các đơn vị liên quan tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận phối hợp với các đơn vị liên quan tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận phối hợp với các đơn vị liên quan tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Lên top