Nhiều đổi mới trong việc vận động phát triển đoàn viên

Lễ ra mắt và thành lập CĐCS Cty TNHH Myongshin Tech Vina, Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương. Ảnh: K.T
Lễ ra mắt và thành lập CĐCS Cty TNHH Myongshin Tech Vina, Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương. Ảnh: K.T
Lễ ra mắt và thành lập CĐCS Cty TNHH Myongshin Tech Vina, Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương. Ảnh: K.T
Lên top