Nhà ăn đặc biệt của công nhân trong thời điểm dịch COVID-19

Bàn ăn có lắp vách ngăn giúp hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Doosan Vina. Ảnh ĐL
Bàn ăn có lắp vách ngăn giúp hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Doosan Vina. Ảnh ĐL
Bàn ăn có lắp vách ngăn giúp hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Doosan Vina. Ảnh ĐL
Lên top