LĐLĐ TPHCM khai mạc Tháng Công nhân ngay tại xưởng sản xuất:

Nét mới trong hướng về cơ sở

Đoàn viên, CNLĐ Cty TNHH giày Lạc Tỷ vẽ tranh với chủ đề “Công nhân vì thành phố xanh - sạch - đẹp”.Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ Cty TNHH giày Lạc Tỷ vẽ tranh với chủ đề “Công nhân vì thành phố xanh - sạch - đẹp”.Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ Cty TNHH giày Lạc Tỷ vẽ tranh với chủ đề “Công nhân vì thành phố xanh - sạch - đẹp”.Ảnh: L.T
Lên top