Nâng chất lượng đào tạo nhờ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Mô hình trồng hoa chất lượng cao của Trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình.
Mô hình trồng hoa chất lượng cao của Trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình.
Mô hình trồng hoa chất lượng cao của Trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình.