Nâng cao chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Trước khi bắt đầu ca làm việc, mỗi CN mỏ phải hứa thực hiện quyết tâm làm đúng quy định về ATVSLĐ. Ảnh: CĐ CTY CP THAN VÀNG DANH
Trước khi bắt đầu ca làm việc, mỗi CN mỏ phải hứa thực hiện quyết tâm làm đúng quy định về ATVSLĐ. Ảnh: CĐ CTY CP THAN VÀNG DANH