CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

Mua thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

Đoàn viên CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN hưởng ứng mua thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Ảnh: X.T
Đoàn viên CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN hưởng ứng mua thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Ảnh: X.T
Đoàn viên CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN hưởng ứng mua thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Ảnh: X.T
Lên top