Mời công đoàn các phường cùng chấm điểm thi đua

Hội nghị chấm điểm thi đua các công đoàn phường năm 2017 của LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: LĐLĐ Q.Long Biên
Hội nghị chấm điểm thi đua các công đoàn phường năm 2017 của LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: LĐLĐ Q.Long Biên
Hội nghị chấm điểm thi đua các công đoàn phường năm 2017 của LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: LĐLĐ Q.Long Biên
Lên top