LĐLĐ tỉnh Đắk Nông khai giảng các lớp bơi miễn phí cho trẻ em

LĐLĐ Đắk Nông tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 300 học sinh. Ảnh: Quang Hùng
LĐLĐ Đắk Nông tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 300 học sinh. Ảnh: Quang Hùng
LĐLĐ Đắk Nông tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 300 học sinh. Ảnh: Quang Hùng
Lên top