LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Chọn đúng địa điểm, đối tượng để hỗ trợ

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) nhận cặp phao cứu sinh do Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN và CĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.cung cấp
Học sinh Trường Tiểu học Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) nhận cặp phao cứu sinh do Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN và CĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.cung cấp
Học sinh Trường Tiểu học Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) nhận cặp phao cứu sinh do Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN và CĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.cung cấp
Lên top