Làm tốt vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động

Chị Đinh Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình) - trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: P.V
Chị Đinh Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình) - trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: P.V
Chị Đinh Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình) - trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: P.V
Lên top