Khích lệ lao động nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua

CĐ Tổng Cty Quản lý bay VN chăm lo tạo điều kiện tốt nhất cho nữ CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.
CĐ Tổng Cty Quản lý bay VN chăm lo tạo điều kiện tốt nhất cho nữ CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.