Khảo sát thông tin để phát triển đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

CĐCS Cty Cổ phần Giấy Tiên Sơn Pacific ra mắt tháng 7.2016. Ảnh: Q.CHI
CĐCS Cty Cổ phần Giấy Tiên Sơn Pacific ra mắt tháng 7.2016. Ảnh: Q.CHI