Kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Lên top