Kệ đồ miễn phí dành cho công nhân

CN tham gia chương trình “Công tác xã hội nội bộ” của CĐ TCty Việt Thắng. Ảnh: P.V
CN tham gia chương trình “Công tác xã hội nội bộ” của CĐ TCty Việt Thắng. Ảnh: P.V
CN tham gia chương trình “Công tác xã hội nội bộ” của CĐ TCty Việt Thắng. Ảnh: P.V
Lên top