Huy động nguồn lực đóng góp cho các hoạt động xã hội

Lãnh đạo CĐCS trường Đại học Cần Thơ bàn giao công trình "nhà công vụ" cho Trường Trung học Phổ thông Gành Hào - Bạc Liêu. Ảnh: PV
Lãnh đạo CĐCS trường Đại học Cần Thơ bàn giao công trình "nhà công vụ" cho Trường Trung học Phổ thông Gành Hào - Bạc Liêu. Ảnh: PV
Lãnh đạo CĐCS trường Đại học Cần Thơ bàn giao công trình "nhà công vụ" cho Trường Trung học Phổ thông Gành Hào - Bạc Liêu. Ảnh: PV
Lên top