Hợp tác xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động

Phòng vắt, trữ sữa cho nữ CNLĐ đang nuôi con nhỏ. Ảnh: K.YM
Phòng vắt, trữ sữa cho nữ CNLĐ đang nuôi con nhỏ. Ảnh: K.YM
Phòng vắt, trữ sữa cho nữ CNLĐ đang nuôi con nhỏ. Ảnh: K.YM
Lên top