Hỗ trợ cán bộ y tế thay đổi phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân

Nhân viên ngành y tế Điện Biên tham gia Hội thi tuyên truyền, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh... Ảnh: T.G
Nhân viên ngành y tế Điện Biên tham gia Hội thi tuyên truyền, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh... Ảnh: T.G