Hiệu quả tuyên truyền pháp luật từ "Chuyến xe Công đoàn"

Không khí sôi nổi, vui nhộn trên xe. Ảnh: PĐ.
Không khí sôi nổi, vui nhộn trên xe. Ảnh: PĐ.
Không khí sôi nổi, vui nhộn trên xe. Ảnh: PĐ.
Lên top