Hàng tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động

Cán bộ, CNVCLĐ TCty Thép VN tham gia Giải Bóng đá, quần vợt năm 2016 do CĐ TCty tổ chức.
Cán bộ, CNVCLĐ TCty Thép VN tham gia Giải Bóng đá, quần vợt năm 2016 do CĐ TCty tổ chức.
Cán bộ, CNVCLĐ TCty Thép VN tham gia Giải Bóng đá, quần vợt năm 2016 do CĐ TCty tổ chức.
Lên top