Giúp lao động nữ xây dựng gia đình hạnh phúc ​

Gia đình nữ CCVCLĐ tham gia Hội thi "Gia đình điểm 10" do CĐ Viên chức tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: PV
Gia đình nữ CCVCLĐ tham gia Hội thi "Gia đình điểm 10" do CĐ Viên chức tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: PV
Gia đình nữ CCVCLĐ tham gia Hội thi "Gia đình điểm 10" do CĐ Viên chức tỉnh Điện Biên tổ chức. Ảnh: PV
Lên top