Giúp đoàn viên làm kinh tế phụ

Lãnh đạo Cty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn cùng công nhân kỹ thuật kiểm tra hệ thống vận hành của trạm bơm cấp 1. Ảnh: BẢO TRUNG
Lãnh đạo Cty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn cùng công nhân kỹ thuật kiểm tra hệ thống vận hành của trạm bơm cấp 1. Ảnh: BẢO TRUNG
Lãnh đạo Cty CP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn cùng công nhân kỹ thuật kiểm tra hệ thống vận hành của trạm bơm cấp 1. Ảnh: BẢO TRUNG
Lên top