Đồng hành với lãnh đạo chuyên môn chăm lo cho người lao động

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN tặng bằng khen cho các công đoàn trực thuộc Công đoàn EVN CPC.
Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN tặng bằng khen cho các công đoàn trực thuộc Công đoàn EVN CPC.