Doanh nghiệp tạo điều kiện tốt nhất để công đoàn hoạt động

NLĐ luôn được lãnh đạo và CĐ Cty chăm lo tốt. Ảnh: T.H.
NLĐ luôn được lãnh đạo và CĐ Cty chăm lo tốt. Ảnh: T.H.
NLĐ luôn được lãnh đạo và CĐ Cty chăm lo tốt. Ảnh: T.H.
Lên top