Để công nhân khuyết tật phát huy khả năng

  Với sự quan tâm của lãnh đạo Cty và CĐ Cty, các CN khuyết tật tại Cty CP Việt Hưng (TPHCM) yên tâm làm việc.
Với sự quan tâm của lãnh đạo Cty và CĐ Cty, các CN khuyết tật tại Cty CP Việt Hưng (TPHCM) yên tâm làm việc.
Với sự quan tâm của lãnh đạo Cty và CĐ Cty, các CN khuyết tật tại Cty CP Việt Hưng (TPHCM) yên tâm làm việc.
Lên top