Dấu ấn công đoàn trong xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

Các công đoàn viên thi công công trình cấp nước chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: N.V
Các công đoàn viên thi công công trình cấp nước chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: N.V
Các công đoàn viên thi công công trình cấp nước chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: N.V
Lên top